Állami ünnepünk, augusztus 20-a alkalmából Papp Károly r. altábornagy, országos rendőrfőkapitány a 2017. augusztus 16-án megtartott ünnepélyes állománygyűlésen kiemelkedő munkája elismeréseként tárgyjutalomban részesítette Keresztesi János r. alezredest, a Szerencsi Rendőrkapitányság vezetőjét, továbbá tanácsosi címet adományozott Spisák András c. r. törzszászlósnak az Edelényi Rendőrkapitányság bűnügyi technikusának.

Magyarország belügyminisztere, Dr. Pintér Sándor kimagasló helytállása és bátor magatartása elismeréséül a 2017. augusztus 17-én megtartott ünnepi állománygyűlésen „Bátorságért Érdemjel Miniszteri Elismerésben” részesítette Boér Balázs c. r. törzsőrmestert, továbbá Dusza Attila c. r. törzsőrmestert a Miskolci Rendőrkapitányság járőreit, akik egy férfi életet megmentették.